Ljungbränning

 
Eld och vatten måste hästarna klara när ljungbränningen är igång på Äskhults utmarker. Eldningen främjar den biologiska mångfalden. Här eldar man  ljung som har blivit för grov och hög.
Efter eldningen växer det upp bete till  kor och får som går på utmarkerna.
Filmen visar efterarbetet med insamling och transport av
vattenslangar i den kuperade och brända terrängen.

Vill du se filmen i bättre upplösning?

Klicka här: http://vimeo.com/88576779

 

 
Ljungbränning
Förr var det vanligt att man svedjade partier av skogsmark, på de platser där det var ont om åkermark. Det brända området kunde bearbetas och ge plats åt frön att gro. Fler bilder visas längst ned på sidan. Läs om svedjebruk på Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Svedjebruk
 

 

Alla slangar ska av flaket

Bild 52 av 53