Gåsfot

 
Gåsharv
Gåsharv
 

Djupkultivatorn används för att luckra och lufta jorden på djupet utan att förstöra markytan. Vanliga arbetsdjup är 20 – 30 cm och avståndet mellan skären är 20 – 30 cm. Den används vid reducerad jordbearbetning (plöjningsfri odling) och som åtgärd mot markpackning

På filmen kör Jessica Bergkvist hingsten Botik som drar en tung gåsfot. Gåsfoten är kultivator – en tung harv i järn med gåsfötter som går ner och tar rotogräs – såsom t.ex. kvickrot.

Vill du se filmen i bättre upplösning?
Klicka här: http://vimeo.com/87347703