Årder

 
Årdret är en utveckling av hackan och grävkäppen. Det är ett mycket gammalt bruksredskap för jordbearbetning, som redan fanns under bondestenåldern. Den har också kallats krok eller trästock. Med sin symmetriska spets bryter den jordskorpan och bökar upp en fåra i jorden. Under vårarbetet luckrades jorden två gånger – andra gången på tvären. Till förmån för plogen byttes försvann den från många gårdar i Sverige, men när potatisen kom började man använda årdern igen.  Årdret som dras av en balanserad arbetshäst reglerad av bondens känsliga hand kan – luckra jorden, bekämpar ogräset, blanda jorden med skörderester och gödsel, bereda såbädden, mylla ner utsädet, samt kupa jorden över grödan. Med årderkörningen (eller ärjning) kan jordens fuktighet bevaras i jorden.Efter den agrara revolutionen – under senare delen av 1800-talet – syntes färre och färre årder på gårdarna i Sverige.  Lägre järnpriser och större möjligheter att frakta järn över landet gjorde att plogarna i samverkan med tyngre harvar gav bättre avkastning på markarealen.  Järnplogen  kunde skära djupt och vända jorden i långa tiltor. I samvekan med tyngre ogräsbekämpande och kultiverande järnharvar, slutade man utveckla årdret för det svenska jordbruket.

Vill du se filmen i högre upplösning? (Denna film är dock tagen med mobil) Klicka här: http://vimeo.com/89890875/

 
Årder

Ett inte alltför ovanligt motiv på tavlor och bilder från sena 1800-talets bondemiljö är årderkörning vid potatissättning. Här ser ni hur årdern används vid potatissättning i Äskhults by. En rak potatisfåra kan effektivt ärjas upp av bonden som håller i årdret bakom den starka arbetshästen som tålmodigt drar bruksredskapet över jordtegen. En piga eller en dräng sätter postatisen i de spikraka fårorna och hästen kan återigen försiktigt gå mellan fårorna och dra årdret bakefter. Med rätt inställt djup på årdern och en känslig hand om hästtömmen, kupas sedan jorden över den satta potatisen. Efter ett par veckor är  det dags att återigen köra ut hästen med årdret i potatisåkern. Årdret används då för att ta bort ogräset som annars konkurrerar ut den späda nyuppväxta potatisblasten. Här gäller det verkligen att hästen och bonden samarbetar för att fåran ska bli rak. Den tunga, starka hästen måste vara extremt fokuserad föratt kunna sätta hovarna på en så smal sträng som möjligt så inte potatisplantorna trampas sönder.

Vill du veta mer om årdern?
Klicka här: http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85rder