Vagnar

 

 
Bruksvagnar – eller verkvagnar – är vad som används mest i Äskhult. Här visas Äskhults modernaste- och äldsta vagn. Båda används används flitigt för olika ändamål. Boggievagnen används för transporter. Den har åtta hjul. Den kan ta sig fram i svår terräng, eftersom hjulen ”klättrar” – var för sig –  upp- och nedför stenar och ojämnheter.  Det finns många olika typer av hästvagnar. Läs mer på Wikipedia om vagnar genom att klicka på länken nedan: http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4stvagnarVill du se filmen i bättre upplösning?
Klicka här: http://vimeo.com/95729590 

 

 
Läddervagn
”Läddervagen” är en verkvagn som kan användas för bortforsling av material, eller höbärgning. Den har borttagbara sidostycken. Det är mycket effektivt att kunna ta bort sidostyckena då man ska lasta sådant som ska i- och ur vagnen. Tillverkningsåret kan troligtvis vara 1890, då hjulen är järnbeklädda. Föregångaren är helt i trä. Klicka här för att se höbärgningen med läddervagn.
 
 

Vill du se filmen i bättre upplösning:
Klicka här: http://vimeo.com/95647340