Avslutning

Jag och Botik kör gräs till korna
Lotta Callander och hingsten Botik

Ett stort tack till Jessica Bergkvist och Thomas Carlsson samt deras ardennerhästar! För mig har tiden på Äskhults by gett en helt ny insikt om arbetshästens betydelse för människan.För mer information om produktionen klicka på ”Om” i menyn.Produktion: Lotta Callander, Växtkraft, lotta@vaxtkraft.org mobil: 0704-349808

Med stöd från: Stiftelsen Längmanska kulturfonden.

Hemsida: www.langmanska.se