Seldon

 

 
Det finns många typer av selar. I jord- och skogsbruk används främst lokselar. Här visar Thomas  selning med finnlokor på ardennern Rabby.  Selar väljs och anpassas efter användningsområde och hästens kroppsform. Det är viktigt att selarna sitter perfekt för att inte skada hästen och högsta möjliga dragkraft ska uppnås.  Det kan ta många år innan en okörd häst (oavsett ålder)  är mogen för att spännas för ett bruksredskap. Selning och körning måste gå steg för steg; Fölet tränas först i att ledas med grimma. När det fungerar, tränas den unga hästen vid arbetsmiljön. Ofta iklädd bröstsele, får den gå vid sin moder sida, då hon arbetar. Där vänjer sig unghästen vid redskapen, arbetstakten och innebörden av kuskens kommandon mm. Många kuskar börjar sedan den självständiga körningen med enbart tömmar; tömkörning. Hästen tränas att gå  fram i den riktning dit han blir styrd, stanna, gå fram och stå stilla. Att ha medhjälpare som assisterar, är mycket viktigt i detta utvecklings-stadie. Därefter ska hästen vänjas vid saker som släpar och låter bakom hästen; draglinor, svängel och skacklar, innan den kan spännas för ett redskap och börja sitt liv som arbetshäst. 
Vill du se filmen i bättre upplösning?
 

Klicka här: http://vimeo.com/95639614

 
Jessica selar Rabby  
När träns, bett och tömmar är på och redskapet ska anspännas till hästen är säkerhetstänket A och O för att inte olyckor ska ske. För den som vill börja köra häst rekommenderas därför en körutbildning inom skogs- eller jordbruk. Wången, skogsbruks-gymnasium, Hästsportens folkhögskola, Föreningen Skogshästen, JUF och andra brukshästföreningar samt studieförbund, kan ge vägledning om aktuellt kursutbud.Kontaktuppgifter och information om selar- och körning finns idag hos sadelmakerier.  Här får du mer information om selar: http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4stsele  
SANYO DIGITAL CAMERA