Slåttermaskin

 
I Äskhults by drar ardennern Botik en slåttermaskin. När gräset har nått sitt optimala näringsinnehåll efter midsommar – är det dags att ta fram den gamla maskinen.  I samverkan med arbetare som kan kratta och lia på kanter och kring stenpartier kan man få in hö, säd och halm, med denna maskin. Uppfinningen gjorde sitt intåg under slutet av 1800-talet i Sverige. Den har sitt ursprung i handkraften från både skäran, lien och räfsan. För den bonde som hade en stark och pålitlig dragare så var det oerhört arbetsbesparande att ha en slåttermaskin.

Vill du se filmen i bättre upplösning? Klicka här: http://vimeo.com/89234937

 
Slåttermaskin

 

 

 

 

 

 

Slåttermaskinen är en symbol för den tid då bonden fick välja mellan att expandera eller lägga ned. Under 1950-talet då traktorerna utvecklades inom jordbruket blev det allt större arealer och färre hästdragna bruksredskap på gårdarna. Självhushållningen på mindre gårdar i Sverige trappades av i takt med industrialiseringen som startade år 1900.  Arbetskraften på fälten minskades drastiskt då självbindaren började användas som en tillsats till slåttermaskinen – maskinellt samlade och bands säden till Nekar (kärvar) – jordbrukssamhället gav inspiration till ny markvinning för industrin…

Här ser du en film på självbindare: http://vimeo.com/89234937