Plog


På filmen ses Thomas Carlsson vårplöja med ardennerhästarna Rabby och Albin på Äskhults by. Redan år 500 e kr vändes jorden på fuktiga lerjordar nere i norra Europa. Under senmedeltiden började den spridas till Sverige. Från början bestod plogen av trä och vändskivan var en rak träplanka. I delar under jord – som bill och rist – började träet bytas ut mot järn – en metall som då var mycket dyr för gemene man. Under 1700-talet var plogen inte särskilt effektiv. Årdret var då det mest utbredda redskapet för att luckra jorden i Sverige. Antalet dragare (oxar och hästar) kunde reduceras liksom arbetare. Då ökades även markarealens avkastning. 

Vill du se filmen i större format? Klicka här!

 
PLOG  
Med sitt snillrikt formade skär,  luckras och vänds jorden i långa tiltor, med plogen. Ogräsets rötter skärs av och skörderester och gödsel kan på ett effektivt sätt blandas ner i jorden. Denna enskäriga plog som syns på bilden kan komma närmare 15 cm djupt ner i jorden och få 30 cm breda jordlager att vända.Vill du ha mer information om detta bruksredskap? Klicka på länken till Wikipedia här nedan: http://sv.wikipedia.org/wiki/Plog#Plogar_med_v.C3.A4ndskiva