Källor

Litteraturkällor:

Från träplog till tändkula; Lantbrukets maskin- och redskapshistoria under 1800-talet, av Rolf Larsson

Redskap och Maskiner, av Kuhne Jochen

Ett föränderligt agrarsamhälle: Västsverige i jämförande belysning av Lennart Andersson Palm

Bondeliv – lantbruket i Halland Årsbok 1993 (Varbergs museum)

Bilder från Häståldern, Jenny Anderssons bilder (Länsmuseet Varberg). Text: Pablo Wiking – Faria

 

Kontaktuppgifter:

Stiftelsen Längmanska Kulturfonden
hemsida: http://www.langmanska.se

Lotta Callander, Växtkraft, Nedregårdsgatan 7, Varberg.
Mobil: 0704-349808
Hemsida: www.vaxtkraft.org

Äskhults by i Halland
Hemsida: www.askhultsby.se

Thomas Carlsson och Jessica Bergkvist, Breavad, Rolfstorp, Varberg

Håkan Karlsson, Gödeby Häst och Natur, Falkenberg
Hemsida: http://www.godeby.com