Skördetid

 
I september – oktober är det skördefest i Äskhult. Det är bra om så många som möjligt hjälper till!!! Thomas kör slåttermaskinen med avläggarbord efter Botik. Avläggarbordet samlar ihop strån av råg på avläggarbordets gafflar. Jessica använder en kratta för att lägga av den samlade rågen på en plats. Medhjälparna binder ihop säden till nekar (kärvar). Sedan tas nekarna in för tröskning, då man separerar säden som ska bli foder åt djuren, från halmstråna som blir till strö i boxar och spiltor. Längst ned på sidan finns en bildserie från rågskörden. En del nekar(kärvar) sparas till julmarknaden. Nekarna blir en bra julklapp till småfåglarna som kan picka sädeskorn kalla vinterdagar. Vill du se filmen i bättre upplösning? Klicka här: http://vimeo.com/96411158

 

 
avläggarbordThomas sitter på slåttermaskinen med avläggarbordet uppfällt. Slåttermaskinen är en utveckling av gamla tiders handredskap. Den halvmåneformade skäran är det handredskap som har använts sedan urminnes tider för att skörda säd såsom korn, havre och råg. Från medeltiden och framåt kom lien allt mer till användning inom jordbruket och naturvården. Det blev mer spill på odlingsplatsen än med skäran, men nu kunde man effektivt slå mycket säd i ett lieslag och räfsa ihop det med krattor, eller räfsor Längst ner här på sidan finns en bildserie från skörden.  
Maskinell utveckling: Självbindaren är ytterligare en uppfinning som har underlättat arbetet på åkern. Den kan man dra efter hästar. Den binder nekarna maskinellt. Nu finns skördetröskor som gör det mesta av arbetet på åkern.

Klicka på länken för att läsa mer om självbindaren: http://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%A4lvbindare Klicka på länken för att läsa om skördetröskan http://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%B6rdetr%C3%B6ska

 

Rågen står i ett naturskönt Äskhult

Bild 16 av 16

Foto: Lotta Callander